Monday, May 12, 2014

Stay up? Tidak lagi...

Antara strategi Rasullah dalam peperangan adalah Baginda akan keluar awal pagi untuk berperang. Begitu juga yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayubi dan Sultan Muhammad Al-Fateh. 

Ini kerana Baginda tahu bahawa orang Kafir akan menghabiskan waktu malam mereka untuk berfoya-foya dan menjadikan waktu siang mereka untuk tidur. Berlainan pula degan orang beriman. Mereka akan bangun bertahajjud kepada Allah pada waktu 2/3 malam.

“Dialah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu beristirahat padanya dan (menjadikan) siang terang benderang (supaya kamu mencari karunia Allah). Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang mendengar.” (Yunus:67)

Jadi, awas la bagi mereka yang selalu berjaga pada waktu malam dan banyak tidur pada siang hari.

Wallahu'alam.